CÔNG TY LUẬT TNHH BÙI GIA VÀ CỘNG SỰ
  Tư vấn luật:  098 145 0123
  Email:  info@luatbuigia.vn
Hình sự

Tranh tụng trong Hình sự

Việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự nhằm đảm bảo quyền con người và quyền công dân. Khi chức năng gỡ tội được nâng cao sẽ bình đẳng hơn với chức năng buộc tội của cơ quan buộc tội. Từ đó, làm giảm các vụ án oan sai, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Bởi lẽ, tác động to lớn của hoạt động xét xử đem đến cho xã hội, bản thân người bị buộc tội là rất lớn, quyền tự do thân thể, tính mạng, tài sản,… và có những quyền khi mất đi sẽ không thể phục hồi được nên chúng ta cần thực sự cẩn trọng khi đưa ra một phán quyết sao cho đúng người, đúng tội.

Hơn nữa, trong một nhà nước pháp quyền thì tính dân chủ và nhân đạo trong các chủ trương, chính sách của nhà nước phải được cụ thể hóa vào pháp luật. Chính vì thế, đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, luôn suy đoán theo hướng có lợi cho người bị buộc tội phản ánh tính nhân văn sâu sắc trong hệ thống pháp luật. Điều này phù hợp với tinh thần nhân quyền ngày càng được đề cao cũng như phản ánh xu hướng phát triển chung về mặt lập pháp trên thế giới.

Copyright © 2019 CÔNG TY LUẬT TNHH BÙI GIA VÀ CỘNG SỰ.

Hotline tư vấn miễn phí: 098 145 0123

luatbuigia, tư vấn pháp luật,

Luật Bùi Gia,

Luật sư Bùi Thị Hồng Giang,

Vietnamese Vietnamese English English Chinese Chinese