CÔNG TY LUẬT TNHH BÙI GIA VÀ CỘNG SỰ
  Tư vấn luật:  098 145 0123
  Email:  info@luatbuigia.vn

Trần Văn Hùng

Luật sư thành viên, làm việc tại Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh
Email: lshungtran@gmail.com

Học vấn:

- Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Tổ chức nghề nghiệp:

- Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Chuyên môn:

Có kinh nghiệm chuyên sâu về pháp lý hợp đồng, soạn thảo, rà soát, đàm phán các hợp đồng thương mại và xây dựng, hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng kinh tế.

- Tham gia tranh tụng các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, hành chính ...

 

Đội ngũ cộng tác viên
Nguyễn Việt Hùng

Cố vấn cấp cao

Đặng Quang Phương

Cố vấn cấp cao

Đặng Thị Bích Nga

Cố vấn cấp cao

Nguyễn Đình Ngọc

Cố vấn cấp cao

Trịnh Anh Nguyên

Cố vấn pháp lý

Copyright © 2019 CÔNG TY LUẬT TNHH BÙI GIA VÀ CỘNG SỰ.

Hotline tư vấn miễn phí: 098 145 0123

luatbuigia, tư vấn pháp luật,

Luật Bùi Gia,

Luật sư Bùi Thị Hồng Giang,

Vietnamese Vietnamese English English Chinese Chinese